Άξονες των συζητήσεων – Προθεσμίες

(EnglishEspañol PortuguêsFrancaisItalianoελληνικά)

Κάθε άξονας είναι μια κατευθυντήρια πρόταση των θεμάτων για συζήτηση που θα διεξαχθούν στη Συνάντηση και ένα σημείο αναφοράς για την οργάνωση του προγράμματος που θα βασιστούν στις προτάσεις που θα υποβληθούν, έργο που θα αναλάβει η τοπική και διεθνής οργανωτική επιτροπή.

Βασικοί άξονες:

  1. Πολιτική και οικονομική ανάλυση της κρίσης του παγκόσμιου καπιταλισμού
  2. Η αυτοδιαχείριση ως πρακτική και ως σχεδίου εναλλακτικής λύσης.
  3. Οι προκλήσεις του συνδικαλισμού και άλλων μορφών οργάνωσης των εργαζομένων μισθωτών στο παγκόσμιο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό.
  4. Επισφαλής και αδήλωτη εργασία: αποκλεισμός, ένταξη ή αναδιατύπωση των μορφών εργασίας στον παγκόσμιο καπιταλισμό;
  5. Η Οικονομία των εργαζομένων από τη οπτική των δύο φύλων
  6. Διάρθρωση και ενοποίηση της οικονομίας των εργαζομένων
  7. Κράτος και δημόσια πολιτική στην οικονομία των εργαζομένων
  8. Λαϊκή εκπαίδευση και παραγωγή της γνώσης στην οικονομία των εργαζομένων

 

Προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων των ομιλιών:

Υποβολή περιλήψεων: 30/6

Αποδοχή των περιλήψεων: 3/7

Παρουσίαση ολοκληρωμένων εισηγήσεων  30/7

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε μία περίληψη που δεν θα υπερβαίνει τη μία σελίδα. Συνιστάται κάθε πρόταση  να συνοδεύεται από μια  υπόδειξη, σε ποιον δηλαδή  άξονα, η πρόταση αυτή θα πρέπει να ενταχθεί. Εάν εγκριθεί η πρόταση, η ομιλία θα πρέπει να είναι το πολύ 15 σελίδων με γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial 12, 1.5 διάστημα. Η ομιλίες που θα έχουν εγκρίθεί θα αναιβαστούν σε μια ιστοσελίδα πριν από τη Συνάντηση. Για την παρουσίαση των ομιλιών σε άλλες μορφές επικοινωνήστε με την οργάνωση.

Προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων εργαστηρίων, παρουσιάσεις βιβλίων και περιοδικών και οπτικοακουστικών:

Παρουσίαση: 30/6

Αποδοχή: 3/7

Στην περίπτωση των παρουσιάσεων εργαστηρίων, θα πρέπει να βασίζονται στους προαναφερθέντες άξονες, όσον αφορά τη θεματική, τη μεθοδολογία, τους συμμετέχοντες.Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν για την καταλληλότητα και τη διαθεσιμότητα του χώρου στη Συνάντησή.

Επικοινωνία: sextoencuentrointernacional@gmail.com

Πρέπει επίσης να υποβάλετε αυτό το έντυπο για να διευκολύνετε το έργο της επιτροπής του οργανισμού

Anuncios