VII međunarodni skup

Português – English – Español – Italiano – Français – ελληνικά – srpskohrvatski)

Nacionalna škola Florestan Fernandes (ENFF), Guararema – São Paulo, Brazil

25-29. septembra 2019. godine

Pozivamo Vas da uzmete učešće u sedmom međunarodnom skupu Radnička ekonomija koji će se održati u Nacionalnoj školi Florestan Fernandes, u Guararemi, država São Paulo, Brazil, između 25. i 29. septembra 2019. godine.

I Uvod

Počev od 2007. godine, svake druge godine održava se međunarodni skup Radnička ekonomija koji predstavlja prostor za diskusiju između radnika, društvenih i političkih aktivista, stručnjaka i akademskih radnika o problemima i mogućnostima onoga što se naziva radnička ekonomija, koja se zasniva na samoupravljanju i odbrani prava i interesa stanovništva koje živi od svog rada u uslovima globalnog kapitalizma. Ovaj skup biće obeležen mnogobrojnim iskustvima samoupravljanja koja su generisana od strane stanovništva Latinske Amerike, kao što su oporavljena preduzeća Argentine, Urugvaja, Brazila i Meksika, kooperativni pokreti radnika i radnica (urbanih i ruralih), potom iskustva radničke kontrole i zajedničkog upravljanja bolivarske Venecuele, ekonomija solidarnosti, društveni, komunalni i drugi oblici borbe za samoorganizovanje rada i samoupravna ekonomija. Na globalnom nivou ofanziva kapitala rezultirala je zatvaranjem fabrika, rastom nezaposlenosti i pojavom inicijativa kooperativizma, asocijativizma, samoupravljanja i komercijalizacije, što će biti predmet razmatranja na ovom skupu.

Diskusija o ovim pitanjima sve više postaje neophodna: novi i stari problemi radničke klase koji u vreme globalne neoliberalne hegemonije ponovo postaju aktuelni trebalo bi da budu predmet ponovnog razmatranja. Važno je takođe ukazati na ultraliberalnu ofanzivu koja je zahvatila Latinsku Ameriku, potom novu regionalnu i svetsku geopolitiku, državne udare novog tipa i duboka društvena razaranja.

Do sada je održano 6 međunarodnih skupova –  Buenos Aires, Argentina (2007 i 2009), Ciudad de México, Meksiko (2011), João Pessoa, Brazil (2013), Punto Fijo, Falcón, Venecuela (2015) i Pigüé, Argentina (2017) – u kojima su učešće uzeli učesnici iz oko 30 zemalja Amerike, Evrope, Afrike, Azije i Okeanije.

Na međunarodnom skupu 2013. godine doneta je odluka da se regionalni skupovi, naizmenično sa međunarodnim, organizuju svake druge godine.

Ovi regionalni skupovi sa velikim uspehom održani su u Evropi, u oporavljenoj fabrici Fralib, u Žemnu, Marsej, Francuska (2014); u oporavljenoj fabrici Vio.Me, u Solunu, Grčka (2016); i u RiMaflov u Milanu, Italija (2019). Takođe je organizovan južnoamerički susret u oporavljenoj fabrici Textiles Pigüé u Argentini (2014); u Montevideu, Urugvaj (2016) i u Santjagu de Čile, Čile, 2018. godine. Ostali regionalni skupovi, kojima su bili obuhvaćeni Severna Amerika, Srednja Amerika i Karibi, održani su tri puta u Meksiko Sitiju 2014, 2016. i 2018. godine. Poslednji skup je održan u prostorijama kooperative Luz i Fuerza del Centro, što predstavlja rezultat snažne borbe meksičkog sindikata električara.

II Obrazloženje

U zemljama tzv. Trećeg sveta, posebno u Latinskoj Americi, mnogobrojni društveni pokreti, lokalne organizacije i radnički pokreti razvili su organizacione procese odozdo prema gore (eng. bottom-up). U mnogim slučajevima ovi eksperimenti su se manifestovali u vidu samoupravljanja unutar proizvodnih ekonomskih jedinica ili usluga, zatim u vidu preduzeća koja su oporavili njihovi radnici i drugih oblika zajedničkog upravljanja, radničke kontrole i samoupravnih oblika rada. U nekim slučajevima ovi pokreti su uspeli da ostvare uticaj na same države, otvarajući pitanje uloge država kao potencijalnog osnaživača ovih procesa. S tim u vezi, ponovo je pokrenuto pitanje odnosa između države i autonomije ovih pokreta. Nova faza neoliberalne i fašističke ofanzive predstavlja značajan izazov za ove pokrete, ugrožavajući opstanak radničke ekonomije, pogotovo u pogledu ekonomske sposobnosti delovanja u kontekstu kapitalističkog tržišta.

Ova, kao i druga pitanja koja se odnose na borbu radnika biće sagledana iz različitih perspektiva, ali i u različitim kontekstualnim okvirima: nacionalnom, regionalnom i međunarodnom, povezujući akademski svet sa radnicima i društvenim aktivistima. Skup Radnička ekonomija predstavlja takođe prostor za dijalog i debatu čiju polaznu tačku i inspiraciju predstavljaju upravo iskustva radničkog samoupravljanja. Sa predstavnicima više od 30 zemalja, oporavljena preduzeća, samoupravni radnici, zadruge, sindikalno organizovani radnici, seoski radnici, društveni pokreti, politički pokreti i intelektualci razvijaju i unapređuju ove susrete putem redovnog održavanja skupa Radnička ekonomija.

Ovde ponovo naglašavamo ono što smo istakli u prethodnim pozivima.“Iako na neujednačen i ne-hegemonistički način, različiti sektori i manifestacije sve diverzifikovanije radničke klase predstavljaju alternativu koja nije ograničena samo na ekonomsku sferu, već obuhvata i kulturne procese koji, zasnovani na nekapitalističkim odnosima, pružaju uvid u prefigurativne prostore u kojima se ponovo može raspravljati o internim odnosima moći i rodnih struktura, kao i o odnosima radnika i šire zajednice.

Procesi prisutni u oporavljenim fabrikama i početnim samoupravnim poduhvatima pokazuju da radnici i radnice čovečanstvu mogu predstaviti alternativni model kapitalizmu.

Kroz kritičku refleksiju i otpor kapitalističkom upravljanju ekonomijom, cilj VII međunarodnog skupa Radnička ekonomija je da nastavi da artikuliše i sistematizuje ova iskustva, kao i da osvetli brojne načine putem kojih pripadnici radničke klase mogu da oblikuju svoje organizacije i društveno-ekonomsku realnost.

III Tematske oblasti

VII međunarodni skup koji će se održati u São Paulu-ENFF biće organizovan prema sledećim tematskim celinama.

 1. Politička i ekonomska analiza krize globalnog kapitalizma
 2. Samoupravljanje kao praksa i kao alternativni projekat
 3. Izazovi sindikalizma i drugih organizovanih oblika radnika u globalnom neoliberalnom kapitalizmu
 4. Prekarnost i neformalan rad: isključenost, uključenost ili promenjeni oblici rada u globalnom kapitalizmu
 5. Rodna perspektiva radničke ekonomije
 6. Debata o tehnologiji u radničkoj ekonomiji
 7. Država i javne politike u radničkoj ekonomiji
 8. Popularno obrazovanje i produkcija znanja u radničkoj ekonomiji

IV Metodologija i struktura skupa

Tokom mnogobrojnih međunarodnih i regionalnih skupova razvijena je metodologija diskusije koja ima za cilj produbljivanje diskusije o temama koje su prethodno navedene. Tematske oblasti imaju za cilj organizovanje debate, s tim da diskusija nije nužno organičena na unapred definisane teme.

S obzirom na raznovrsnost učesnika, predloženi su različiti oblici diskusije i učešća: prezentacije sa izlagačima koji su izabrani od strane lokalnog i međunarodnog organizacionog odbora; okrugli stolovi, radne komisije i radionice. Pored toga, predviđen je prostor za kulturne aktivnosti koje su povezane sa temama skupa.

 1. Prezentacije: Ovaj oblik učešća uključuje izlagače koji su od strane organizacionog odbora izabrani da predstave teme koje su blisko povezane sa osnovnim temama skupa. Ovaj deo skupa biće organizovan tako da se kombinuju izlaganja domaćih i međunarodnih izlagača, kao i izlaganja manuelnih radnika i intelektualaca. Utvrđeno je određeno vreme za prezentovanje radova, pitanja učesnika i diskusiju. Ovaj deo skupa neće se preklapati sa ostalim aktivnostima.
 2. Okrugli stolovi. Okrugli stolovi su tematski organizovani i odvijaće se simultano. Na okruglim stolovima biće prezentovani radovi učesnika, ali će i radnici predstaviti svoja iskustva (nije potrebno da radnici dostave pisani rad, već samo kratak prikaz tema za diskusiju).
 3. Radne komisije: Radne komisije predstavljaju otvoreni prostor za diskusiju bez unapred određenih izlagača, u cilju otvorene diskusije o raznim temama koje su bile predmet skupa. Osnovu radnih komisija činiće sadržaj koji je predstavljen u okviru prezentacija i okruglih stolova.
 4. Radionice: Sadržaj radionica će biti fokusiran na specifične teme i predloge sa participativnom metodologijom. Radionice će takođe biti organizovane prema tematskim oblastima skupa.

V Rokovi

1.Rok za dostavljanje sažetaka članaka: 15. jul 2019. godine

Sažetke radova slati na e-mail 7ecotrab@gmail.com

 1. Rok za dostavljanje sadržaja radionica, radnih komisija i okruglih stolova: 15. jul 2019. godine
 2. Rok za dostavljanje članaka: 15. avgust

Poželjno je da radovi budu dostavljeni na španskom, engleskom, francuskom ili portugalskom jeziku.

Uputstvo: Članci treba da budu obima do 15 strana, prored 1,5, font Times New Roman

Ukoliko neko želi potvrdu koja se izdaje od strane UNESP-a (Državni univerzitet São Paulo) potrebno je da se registruje na web stranici UNESP-a, koja će kasnije biti dostavljena, po ceni od 20 brazilskih reala (R$).

 1. Rok za rezervaciju smeštaja u ENFF-u: 15. jul 2019. godine
 2. Rok za rezervaciju smeštaja u blizini ENFF-a: 15. avgust 2019. godine

VI Registracija

Popuniti obrazac VII Encuentro Internacional “La Economía de las trabajadoras y trabajadores”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej7BL4NxKDf8idUt0knlfl4ZHIGTH6CoC-iNJk0AKo-O8wMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

VII Mesto održavanja skupa

VII međunarodni skup biće održan u Nacionalnoj školi Florestan Fernandes (ENFF) u Guararemi, država São Paulo, Brazil.

+- 45 km od međunarodnog aerodroma Guarulhos

Radi se o centru za obuku za društvene pokrete, koji čine radnici čitavog Brazila, sa odgovarajućom arhitekturom i samoupravnim radnim procesom.

ENFF se nalazi u gradu Guararema, do kojeg se može stići autoputem Predsednika Dutre (La Rodovia Presidente Dutra – autoput koje povezuje gradove São Paulo i Rio de Janeiro).

Objekat sadrži sobe za 100 osoba, prostor za kampovanje za 20 osoba, kupatila, 3 slušaonice (za 250, 110 i 80 osoba), sale za sastanke, 4 učionice, restoran za 150 ljudi, 3 kioska, salu za kulturne aktivnosti i prostor za decu. Maksimalni kapacitet ENFF-a tokom jednog dana je 250 osoba.

Troškovi Nacionalne škole Florestan Fernandes

Cena boravka: 80 R$ (+ – 25$) po danu. Ova cena uključuje doručak, ručak, večeru i smeštaj.

Vrednost reala je približno 3,8 R$ = 1US $

Troškovi za jedan dan (ručak, snack i večera): 35 R$

Rok za rezervaciju smeštaja u ENFF: 5. avgust

Smeštaj koji se nalazi 2km od ENFF-a

2 km od ENFF-a nalazi se smeštajni kapacitet za 100 osoba

Ukupni troškovi po danu su 80R$ sa doručkom.

Rok za rezervaciju smeštaja: 15. avgust

Solidaran smeštaj  na području Guarulhos, Jacareí i São José dos Campos

U slučaju da broj učesnika bude veći od 200, organizacioni tim će omogućiti solidarni smeštaj u domovima radnika i radnica u gradovima Guarulhos, Jacareí y São José dos Campos

Hoteli u Jacareí-u i São José dos Campos

Najbliži gradovi ENFF su Jacareí i São José dos Campos, koji su udaljeni oko 30 km od ENFF-a. Uskoro ćemo poslati spisak hotela u ovim gradovima

VII  Lokalni organizacioni odbor u Brazilu

GPOD-UNESP

SOLTEC/NIDES – UFRJ

LABOR/UFRPE

GPERT

ITCP – USP

MST São Paulo

NESOL- UFT

UFMS

UNISOL

UCPEL

Universidade da Cidadania

Podrška

ENFF- Escola Nacional Florestan Fernandes

UNESP – Universidade Estadual Paulista

NESOL – UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNISOL

Tim za tehničku podršku

Lucca Perez

Hector Melean – IBEC

Maria Pessoa  –  IBEC

Međunarodni organizacioni odbor

Argentina: Programa Facultad Abierta (Fac. de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires); Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé; FEDECABA; FACTA; ACTRA; Red Gráfica Cooperativa; Cooperativa 19 de diciembre, Casa de los Trabajadores (Córdoba); IDELCOOP; Programa Relación Capital-Trabajo Ciecs-Conicet, Universidad Nacional de Córdoba; Carrera de Relaciones del Trabajo, Universidad Nacional Arturo Jauretche; Instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA); Red TISA-Universidad Nacional de Quilmes; Asociación Civil; Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas de la Universidad Nacional de La Plata; Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Programa de Articulación Territorial-Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) ,

Italija: fábricas recuperadas RiMaflow y Officine Zero.

Francuska: Asociación por la Autogestión; Union Syndicale Solidaires

Kanada: Centre for Learning, Social Economy & Work de la Universidad de Toronto

Toronto Airport Workers’ Council

Kolumbija: Federación Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad, ÚNETE

Čile: TRASOL

Venecuela: Movimiento Nacional por el Control Obrero; Plataforma de Lucha de los Consejos Socialistas de Trabajadores; Movimiento Uníos.

Meksiko: Área de Estudios del Trabajo y Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de Trabajadores; Centro para la Justicia Global A.C. en San Miguel de Allende; Trabajadores Democráticos de Occidente Sociedad Cooperativa (TRADOC); Coop. LF del Centro; Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); Programa de Autogestión Cooperativa (PAC) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México;

Urugvaj: Centro de Formación y Documentación en Procesos Autogestionarios: Red temática de Economía Social y Solidaria de la Universidad de la República; Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores; Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (ANERT); Instituto Cuesta Duarte, Espacio de Autogestión y Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT CNT); Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua (FUCVAM) y Coordinadora Nacional de Economía Solidaria.

Grčka: Fábrica Recuperada Vio.Me; Cooperativa Pagkaki; Enallaktiki-drasi (Acción Alternativa para la Calidad de Vida).

Hrvatska: Organisation for Workers’ Initiative & Democratization

Kina: Chinese Working Women Network

Južna Afrika: The Community Healing Network

Međunarodna mreža: Workerscontrol.net

 

Kontakt Organizacionog odbora

Informacije, registracija i podnošenje predloga na 7ecotrab@gmail.com